Χρηματοδοτικό πρόγραμμα VW 4ALL:
Επιτόκια από 3,9%, ενσωμάτωση,  ασφάλειας 4 ετών, επέκτασης εγγύησης και άξιας service 4 ετών στο  χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Δίνουμε στον πελάτη την επιλογή και να επιστρέψει το αυτοκίνητο του μετά την πάροδο των 4 ετών του δανείου.